Ogrodzenia panelowe
Siatka Ogrodzeniowa

 przykład ogrodzenia z siatki
Typowy przykład ogrodzenia z siatki - suatka powlekana osadzona na słupkach.
    Mocna Siatka ogrodzeniowa może być mocowana bezpośrednio do słupków albo napięta na ramy z kątownika i innych profili stalowych. Ogrodzenie z siatki odwijanej ze zwojów jest jednym z najłatwiejszych do wykonania, a zarazem i najtańsze. Można je łatwo rozbierać i przenosić na inne miejsce bez większych strat w materiale. Z uwagi na niskie wartości dekoracyjne tego ogrodzenia ustawia się je przeważnie od strony tylnej i bocznej posesji oraz jako czasowe.

    Budowę tego ogrodzenia rozpoczyna się od wytyczenia linii, wzdłuż której ma stanąć, następnie wkopuje się słupki narożne, bramowe i na załamaniach. Kolejna czynność to zmierzenie odległości między słupkami i podział na odcinki nie dłuższe niż 3 m i właśnie w takich odstępach należy wykopać dołki pod słupki- pośrednie. Ustalając odległości między słupkami pośrednimi, należy dążyć, żeby były one jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Zagłębienie słupków w ziemi jest zależne od zwięzłości gruntu, wysokości ogrodzenia i waha się od 0,8 do 1,2 m. Dołki pod słupki drewniane powinny mieć średnicę takich wymiarów, aby można było ułożyć wokół nich warstwę gliny o szerokości 15-20 cm. Słupki betonowe w gruncie zwięzłym wkopujemy bezpośrednio w ziemię, a w gruncie miękkim, kiedy istnieje obawa, że mogą wychylać się i osiadać, ustawiamy na kamieniach lub blokach betonowych, okładamy kamieniami albo gruzem i przysypujemy ziemią .

Sposób napinania siatki ogrodzeniowej
Dobrze naciągnięta siatka ogrodzeniowa to połowa sukcesu i lepszy ostateczny efekt.
    Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, żeby nie zniekształcała oczek. Łączenie w całość odcinków siatki odbywa się w ten sposób, że końce przeznaczone do splatania układamy na równej płaszczyźnie, tak żeby dotykały do siebie. Następnie wyplecioną spiraię wprowadzamy w oczka ruchem śrubowym, łapiąc na przemian za jeden i drugi odcinek siatki . Przy dzieleniu odcinków siatki postępujemy odwrotnie. Koniec napiętej siatki mocujemy do słupka w taki sam sposób jak i początek. Nie-wskazane jest zawijanie siatki na słupki narożne, szczególnie betonowe, gdyż bardzo to szpeci ogrodzenie. Końce górne i dolne drutów siatki zawijamy na linkę górną i dolną na gładko lub pozostawiając wąsy, które stanowią pewną przeszkodę dla chcącego pokonać ogrodzenie górą . Siatkę do linek środkowych mocujemy drutem co 50-70 cm . W celu utrudnienia przedostania się pod siatką na teren ogrodzony ustawia się słupki pośrednie i do nich mocuje się linkę dolną
Słupki Ogrodzeniowe,