Ogrodzenia panelowe
Ogrodzenia

Ogrodzenie jest waznym elemnetem wystroju
    Formy ogrodzeń mogą być bardzo różne zależnie od przeznaczenia, użytych materiałów, a także pomysłowości projektanta. Najliczniejszą grupę stanowią ogrodzenia o konstrukcji słupkowo-przęsłowej. Konstrukcję nośną każdego ogrodzenia, z wyjątkiem murów grubych, stanowią słupki. Odległości między nimi noszą nazwę pól, w których umieszcza się wypełnienia grodzące, zwane przęsłami.

    Wysokość ogrodzenia i stopień przesłonności (ażurowość) wynikają z funkcji użytkowych, ze względów praktycznych bądź estetycznych. Według ogólnie przyjętych zasad ogrodzenia można podzielić na trzy grupy: niskie, średnie i wysokie.

     Ogrodzenie niskie (od 5 do 60 cm) służy do oddzielenia klombów, trawników itp. od ścieżek, dróżek i innych części terenu oraz jako ochrona przed niszczeniem zieleni przez przechodniów, szczególnie przy narożnikach.

     Ogrodzenie średniej wysokości (od 60-1 20 cm), z uwagi na łatwe jego pokonanie przez dzieci i dorosłych, ustawia się przeważnie wewnątrz posesji, przy odgradzaniu części gospodarczej od ogrodowej oraz tam, gdzie nie wymaga się specjalnego zabezpieczenia przed wejściem na teren ogrodzony.


Przysłonność, % Uwagi
0,30-0,40 zależnie od przezroczystości

szkła
10-40 zależnie od grubości drutu
20-40 przy prętach grubych 12-1 5 mm
30-70 przy ustawieniu co 12-1 5 cm
70-75 zależnie od układu cegły
90-95 zależnie od układu cegły i gęstości
żywopłotu
100 -
Betonowe, Ogrodzenie murowane, Ogrodzenia wysokie, Ogrodzenie drewniane, Ogrodzenie szklane,