Ogrodzenia panelowe
Ogrodzenia wysokie

Wysokie ogrodzenie boiska system panelowy
Na wysokie ogrodzenia najbardziej nadają się systemy panelowe
    Ogrodzenie wysokie (170 cm i wyższe) ma zastosowanie przy obiektach przemysłowych, nie wymagających większego zabezpieczenia, zagrodach wiejskich, domkach jednorodzinnych i innych nieruchomościach od strony ulicy lub drogi, a czasem i między działkami. Zaglądanie na teren ogrodzony można utrudnić, stawiając ogrodzenie o takiej wysokości, aby jego krawędź górna znajdowała się na wysokości oczu osób średniego wzrostu. Patrząc na tak wykonane ogrodzenie, wzrok męczy się, przez to unika się patrzenia w stronę posesji. W celu utrudnienia przedostawania się przez ogrodzenie na górnej części przęseł i słupków umieszcza się środki ostrzegawcze w postaci np. kolców. Drut kolczasty może być stosowany tylko wyjątkowo na wysokości nie mniejszej niż 2 m licząc od poziomu terenu lub chodnika. Na ogrodzeniu niższym niż 2 m można umieszczać drut kolczasty pod warunkiem, że będzie on zawieszony na wspornikach umocowanych poziomo od strony posesji.

    Przy budowie ogrodzeń istnieją nie-naruszalne zasady, których należy przestrzegać bez względu na formę, rodzaj materiału i przeznaczenie. Słupki na odcinku prostym powinny stać pionowo i w linii, a ich wierzchołki znajdować się na jednakowej wysokości. Góra cokołu i pól, stanowiących wypełnienie między słupkami, powinny być wyrównane do poziomu. Przy niedużych spadkach terenu, na odcinkach krótkich, dla utrzymania góry cokołu w poziomie, wyrównuje się różnicę wysokością muru. Tam, gdzie nie ma możliwości wyrównania cokołu do poziomu, stosujemy stopnie, których wysokość jest zależna od pochyłości terenu i odległości między nimi, jednak nie powinny być wyższe niż 25-30 cm. Przy stosowaniu stopni wyższych należy wykonać zabezpieczenie utrudniające pokonanie ogrodzenia w miejscu najniższym . Wysokość stopni i odległość między nimi powinny być jednakowe, w przeciwnym razie nie uzyska się jednakowej wysokości góry ogrodzenia. Można nie stosować stopni w ogrodzeniu wykonanym z siatki drucianej, odwijanej ze zwojów, oraz sztachetowym.

    Wnęki na pojemniki do śmieci należy projektować tak, aby można było napełniać je od strony podwórza, a opróżniać od strony ulicy. Wymagania te może spełnić urządzenie w postaci półki zawieszonej na zawiasach typu „Bommera", działające na zasadzie drzwi wahadłowych .

    W przypadku konieczności ustawienia ogrodzenia prostopadle do już istniejącego lub ulicy względnie drogi linię przyszłego ogrodzenia wytyczamy za pomocą szablonu wykonanego z łat w postaci trójkąta prostokątnego o bokach 3, 4 i 5 m lub proporcjonalnie dłuższych (rys. 4-5).