Ogrodzenia panelowe
Betonowe

PRZYKŁAD OGRODZENIA Z PŁYT BETONOWYCH
    Zaletą ogrodzenia betowego jest trwałość. Raz starannie wybudowane może służyć długie lata bez naprawy i konserwacji, jeśli nie zostanie zniszczone mechanicznie. Ponadto nie traci barwy i nie wymaga malowania, do końca istnienia zachowuje ten sam kolor. Budując ten rodzaj ogrodzenia, oszczędzamy drewno, stal i środki zabezpieczające te materiały przed niszczeniem, co jest ważne nie tylko dla użytkownika, lecz także i dla całej gospodarki.

    Ogrodzenie z elementów żelbetowych, objęte Polską Normą (PN-62/ 6744-03), składa się ze słupków i desek (pełnych i ażurowych). Deski pełne mają szerokość 30 cm, a ażurowe 60 cm (aktualnie rynek dopracował wiele wariacji i kombinacji, począwszy od ogrodzeń łukowych a skończywszy na wymyslnych kształtach), a długość desek obu szerokości 202 cm - 259cm. Dzięki tym wymiarom można budować ogrodzenia o różnej wysokości, ze stopniowaniem co 30 cm . Ogrodzenia pełne buduje się najczęściej jako osłonę przed wiatrem lub miejsc nieestetycznych (śmietniki, gnojownie itp.). Nie wolno ich stosować na granicy z sąsiadem ze względu na zmniejszenie nasłonecznienia.

Różne warianty ogrodzeń betonowych
    Rozpoczynając budowę ogrodzenia należy pamiętać, że rowki w słupkach służące do umieszczania końców desek nie zawsze mają głębokość 4-5 cm i często są wykonane niedokładnie. Dlatego wkopanie słupków przed założeniem desek jest ryzykowne, gdyż może okazać się, że deski nie będą pasowały. Lepiej więc najpierw wkopać i umocować na stałe słupek narożny lub bramowy i założyć deski, a dopiero później dostawić następnysłupek. Taka kolejność pracy zapewnia, że deski będą mieściły się między słupkami i dzięki temu unika się jednocześnie ciężkiej pracy przy podnoszeniu desek na wysokość słupków. Deski można połączyć ze słupkami zaprawą cementową, sporządzoną w stosunku 1:3, pozostawiając co trzecie lub czwarte przęsło nie usztywnione jako dylatacja. Słupki narożne i bramowe najlepiej zabezpieczyć przed odchylaniem się umieszczając na dnie wykopu i przy ziemi bloki betonowe, duże kamienie albo kawałki połamanych słupków ogrodzeniowych. W gruntach mało zwięzłych wskazane jest włożenie na dno wykopu możliwie płaskich kamieni lub bloków betone wych i dopiero na nich ustawienie słupków. Ogrodzenie można uszczelnić od dołu wkopując w ziemię deskę ogrodzenia na głębokość 10-20 cm, zależnie od potrzeby. W miejscach załamania ogrodzenia pod kątem 90"' ustawia się słupki narożne mające rowki w bokach przyległych.    Tam, gdzie nie ma możliwości utrzymania ogrodzenia w poziomie na całej długości, stosujemy stopnie jak w innych ogrodzeniach. Drobne niedokładności występujące w elementach ogrodzenia i przeszkadzające w montażu usuwamy za pomocą przecinaka używanego do przecinania metali. Często zdarza się, że krotność desek ogrodzenia nie mieści się w długości danego odcinka ogrodzenia, w tym przypadku jedno przęsło mniej widoczne wypełnia się deskami skróconymi albo ustawia je pionowo. Ustawiając deski pionowo, szczególnie ażurowe, przyrywa się monotonność długich odcinków ogrodzenia i nadaje mu bardziej efektowny wygląd.