Ogrodzenia panelowe
Słupki Ogrodzeniowe

Bardzo popularne słupki powlekane.
W dzisiejszych czasach nikt nie zaprząta sobie głowy, wykorzystywaniem rur i ich malowaniu.
    Słupki metalowe zarówno te do siatki ogrodzeniowej jak i do ogrodzeń panelowych mogą być osadzane w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na placu i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia . Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo i w linii grodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Na odcinkach krótkich słupki ustawia się wzdłuż napiętego sznura, na odcinkach długich „na oko". Wkopywanie słupków należy rozpoczynać tak, żeby mieć zawsze przed sobą słupek ostatnio wkopany . Odchylenie słupków od pionu sprawdzamy za pomocą sznurka obciążonego ciężarkiem . Jednakową wysokość góry słupków sprawdzamy, patrząc przez wierzchołek słupka pierwszego na wierzchołek słupka ostatniego. Czynimy to „okiem nie uzbrojonym" albo patrząc przez rurkę o długości 25-30 cm i średnicy 25-30 mm.

mocowanie drutu
mocowanie drutu naciągowego na słupkach, jak widać może byc realizowane na wiele sposobów.
    Zamiast podpór, które często szpecą ogrodzenie, można użyć kamieni lub bloczków betonowych. Siły działające na słupki narożne i bramowe, wywołane linkami usztywniającymi siatkę, można przenieść na słupki sąsiednie za pomocą odciągów . Beton lub zaprawa użyte do osadzania słupków powinny wiązać co najmniej przez 2-3 dni. Po tym czasie można przystąpić do napinania linek usztywniających siatkę, jednak z pewną ostrożnością, żeby nie ruszyć słupków. Do słupków drewnianych linki mocuje się klamerkami z drutu (długość 50 mm), do ogrodzń betonowych przywiązuje się drutem, a do metalowych śrubami zakończonymi haczykami . Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę tylko między słupkami. Zbyt silne napięcie linek ujemnie wpływa na słupki narożne i bramowe i przyczynia się do pękania linek. Napinanie siatki rozpoczyna się od umocowania jednego końca do słupka narożnego lub bramowego. Siatkę do słupków drewnianych mocujemy skobelkami, a do metalowych i betonowych za pomocą prętów płaskich lub okrągłych wplecionych w siatkę, które z kolei mocujemy do słupków w sposób pokazany na . Po napięciu linek rozwijamy siatkę ze zwojów, opierając ją o linki, i rozpoczynamy napinanie. Czynności te w warunkach domowych wykonują trzy osoby: dwie napinają siatkę, a trzecia mocuje ją do linek .